Uchwały Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Nr XXV/674/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 grudnia 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Kliknij tutaj aby pobrać

Uchwały zmieniające uchwałę:

Uchwała Nr XXXVI/909/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/674/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Kliknij tutaj aby pobrać

Uchwała nr XLI/1049/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/674/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Kliknij tutaj aby pobrać

Uchwała nr XLII/1083/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/674/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 grudnia 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Kliknij tutaj aby pobrać

Uchwała XIII/401/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/674/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Kliknij tutaj aby pobrać

Uchwała XVII/533/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z 17 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/674/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z 2 grudnia 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Kliknij tutaj aby pobrać

Uchwała XXIX/928/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/674/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata

Kliknij tutaj aby pobrać

Uchwała XI/198/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej oraz zmiany Uchwały nr XXV/674/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Kliknij tutaj aby pobrać

Uchwała XXII/441/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami miasta Gliwice w zakresie nabywania zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała XXII/441/2020

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content