Regulacje organizacyjne

Regulacje organizacyjne
 • Dyrektor: Bożena Kus
 • Zastępca Dyrektora: Iwona Nowoczek
 • Sekretariat: Iwona Godek
  tel. 32 239 11 19 wew. 213, 32 302 94 89
 • Biuro Podawcze
  tel. 32 338 39 55 wew. 107
 • Główny Księgowy: Małgorzata Serafin-Wójcik
  tel. 32 302 94 86 wew. 500
 • Kierownik Działu Gospodarowania Lokalami: Magdalena Garbacz
  tel. 32 338 39 56 wew. 108
 • Kierownik Działu  Eksploatacji i Remontów: Agnieszka Szwarc
  tel. 32 302 94 80 wew. 215
 • Kierownik Działu Sprzedaży: Mirosław Szajc
  tel. 32 338 39 51 wew. 102
 • Kierownik Działu Wspólnot Mieszkaniowych: Andrzej Żmudziński
  tel. 32 338 39 68 wew. 506
 • Kierownik Działu Organizacyjnego: Anna Pszonak
  tel. 32 302 94 84 wew. 401
 • Pracownik ds. Kadrowo-Płacowych: Przemysław Dulias
  tel. 32 302 94 85 wew. 302
 • Pracownik ds windykacji: Magdalena Glet                                                                                 tel. 32 338 39 77 wew. 133

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content