Kontakt – przetarg

Joanna Wierzbicka – wew. 104 – 32 338 39 53przetargi@zgm.gliwice.eu


Marta Ratka – wew. 136 – 32 338 39 72przetargi@zgm.gliwice.eu

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content