Realizowane projekty

Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji realizuje w roku 2021 projekt pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja  budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2021 r”.

OgłoszenieNa podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662 ) Gliwice otrzymały 37.974.110 zł wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach na realizowane inwestycje otrzymał z tej puli  dofinansowanie w wysokości 6 000 000,00 zł.

 1. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice -I.

  Kliknij tutaj aby pobrać

 2. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice -II”.

  Kliknij tutaj aby pobrać

 3. Zgłoszenie o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego POIŚ-I i POIŚ-II.

  Kliknij tutaj aby pobrać

 4. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice”.

  Kliknij tutaj aby pobrać

 5. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice-III”.
  Kliknij tutaj aby pobrać
 6. Zgłoszenie o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego POIŚ-III
  Kliknij tutaj aby pobrać
 7. Klauzula informacyjna dotycząca projektów POIŚ-I, POIŚ-II i POIŚ-III                             Kliknij tutaj aby pobrać

Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu działań na rzecz zwalczania niskiej emisji w roku 2020 realizuje projekt pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2020 r”. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostaną na kompleksowe termomodernizacje oraz zmiany systemów ogrzewania.

Ogłoszenie

 

Zawartość przełącznika

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content