Realizowane projekty

Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji realizuje w roku 2021 projekt pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja  budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2021 r”.

OgłoszenieMiasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji zrealizowało w 2022 roku projekt pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2022 r.”

Ogłoszenie

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662 ) Gliwice otrzymały 37.974.110 zł wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach na realizowane inwestycje otrzymał z tej puli  dofinansowanie w wysokości 6 000 000,00 zł.

 1. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice -I.

  Kliknij tutaj aby pobrać

 2. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice -II”.

  Kliknij tutaj aby pobrać

 3. Zgłoszenie o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego POIŚ-I i POIŚ-II.

  Kliknij tutaj aby pobrać

 4. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice”.

  Kliknij tutaj aby pobrać

 5. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice-III”.
  Kliknij tutaj aby pobrać
 6. Zgłoszenie o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego POIŚ-III
  Kliknij tutaj aby pobrać
 7. Klauzula informacyjna dotycząca projektów POIŚ-I, POIŚ-II i POIŚ-III                             Kliknij tutaj aby pobrać

Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu działań na rzecz zwalczania niskiej emisji w roku 2020 realizuje projekt pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2020 r”. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostaną na kompleksowe termomodernizacje oraz zmiany systemów ogrzewania.

Ogłoszenie

 

 • Budowa budynku schroniska dla 80 bezdomnych mężczyzn przy ul.Św. Brata Alberta 63 w Gliwicach.

 • Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Dolnej/Rymera w Gliwicach – 22 lokale mieszkalne.

 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul.Dworskiej/Zbożowej w Gliwicach – 55 lokali mieszkalnych.

 • Budowa budynków mieszkalnych pomiędzy ulicami Kujawską/ Św. Jacka/ Górną /Samotną w Gliwicach wg etapów:

  Etap I (zakończony) dwa budynki wielorodzinne, oddano 48 mieszkań – dofinansowanie: 3 488 960,96 zł, całkowita wartość: 9 968 459,90 zł

  Etap II (zakończony) dwa budynki wielorodzinne, oddano 48 mieszkań – dofinansowanie: 3 642 940,21 zł, całkowita wartość: 10 408 400,60 zł

  Etap III (w trakcie realizacji) jeden budynek wielorodzinny – 18 mieszkań – dofinansowanie: 6 040 419,00 zł, całkowita wartość: 7 550 523,75 zł.

 • Remont 6 lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych w 2022-2023 roku, położonych w Gliwicach przy ul.Zabrskiej 3/7, ul.Na Piasku 12C/3, ul.Pszczyńskiej 17A/9, ul.Wielickiej 19/3, ul.Lotników 6/4, ul.Kozielskiej 60/4.

 • Remont 10 lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych w 2022 roku, położonych w Gliwicach przy ul.Opolskiej 17/12, ul.Opolskiej 17/13, ul.Przemysłowej 5A/2, ul.Okrzei 9/4, ul.Okrzei 7/12, ul.Okrzei 10A/6, ul.Chorzowskiej 59/5, ul.Brzozowej 44/3, ul.Sztabu Powstańczego 78/8, ul.Toszeckiej 27/3.

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content