Wykreślenie hipoteki

  • Po upływie 5 lat od zakupu lokalu, właściciel nieruchomości występuje z wnioskiem (link do wniosku) o wydanie zgody w formie oświadczenia pozwalającego na wykreślenie hipoteki z nabytego od gminy lokalu;
  • W przypadku chęci zadysponowania lokalem nabytym od gminy w czasie trwania 5 letniej karencji, istnieje możliwość wcześniejszego wykreślenia hipoteki w zamian
    za ustanowienie innego zabezpieczenia:
    1. dokonanie wpłaty na nieoprocentowane konto depozytowe ZGM, kwoty odpowiadającej równowartości hipoteki;
    2. przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość.

Powyższe czynności poprzedzone są zawarciem stosownej umowy o zmianie sposobu zabezpieczenia.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności wymagających zadysponowanie nabytym od gminy lokalem przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia, prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty: tel. 32 338 39 51, e-mail: ds@zgm.gliwice.eu

Skip to content