Lokale użytkowe i garaże do wynajęcia po dwóch przetargachLista lokali użytkowych do wynajęcia po dwóch przetargach

lista 14.11.2022

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content