Formularze – Przetarg

  Adres email*

  Adres lokalu *
  Adres do korespondencji *
  Imię i nazwisko oferenta *
  Pesel *
  Imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie)

  Skan pełnomocnictwa

  Numer konta na który ma nastąpić zwrot wadium

  Skan dowodu wpłaty
  Inne załączniki   Adres lokalu *
   Adres siedziby *
   Nazwa oferenta *
   NIP *
   Nr telefonu
   Adres email
   Imiona i nazwiska osób reprezentujących


   Pesel


   Imię i nazwisko pełnomocnika

   Skan pełnomocnictwa

   Pesel
   Numer konta na który ma nastąpić zwrot wadium

   Skan dowodu wpłaty

   Inne załączniki   Misja ZGM Gliwice

   Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

   Chcę otrzymywać powiadomienia o nowych ogłoszeniach

   Skip to content