Formularze – Przetarg

  Adres lokalu do przetargu

  Imię i nazwisko oferenta*

  Adres lokalu*

  Adres do korespondencji*

  Email*

  Nr telefonu*

  Pesel *

  Numer konta na który ma nastąpić zwrot wadium

  Imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie)

  Skan pełnomocnictwa

  Skan dowodu wpłaty  Inne załączniki   Adres lokalu do przetargu

   Imię i nazwisko osoby reprezentującej*

   Adres lokalu*

   Adres do korespondencji*

   Email*

   Nr telefonu*

   NIP *

   Numer konta na który ma nastąpić zwrot wadium

   Imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie)

   Pesel pełnomocnika (opcjonalnie)

   Skan pełnomocnictwa

   Skan dowodu wpłaty   Inne załączniki   Misja ZGM Gliwice

   Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

   Skip to content