Lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (ZGM) informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 roku zakończył się nabór wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych położonych w budynkach usytuowanych przy ul. Dworskiej oraz innych wolnych lokalach położonych w budynkach oddanych do użytkowania po 30.06.2019 r.

O otrzymanie lokalu mogły się ubiegać osoby, które łącznie spełniły warunki:

  1. są członkami wspólnoty samorządowej miasta Gliwice (zamieszkują w Gliwicach),
  2. nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
  3. rozliczyły w Gliwicach podatek dochodowy od osób fizycznych,
  4. spełniają kryterium dochodowe określone w § 10 ust. 3 Uchwały w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r. (t.j.: Uchwała Nr LIII/1128/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 stycznia 2024 r.):

gospodarstwo jednoosobowe

4 452,41 zł/mc

(> 250 % najniższej emerytury)

6 233,36 zł/mc

(≤ 350 % najniższej emerytury)

gospodarstwo dwuosobowe

3 116,69 zł/osobę/mc
(> 175 % najniższej emerytury)

5 342,88 zł/osobę/mc
(≤ 300 % najniższej emerytury)

gospodarstwo trzyosobowe

2 226,21 zł/osobę/mc
(> 125 % najniższej emerytury)

4 452,40 zł/osobę/mc
(≤ 250 % najniższej emerytury)

gospodarstwo czteroosobowe i większe

1 780,97  zł/osobę/mc
(> 100 % najniższej emerytury)

3 561,92 zł/osobę/mc
(≤ 200 % najniższej emerytury)

Dochód obliczany będzie na podstawie zaświadczeń o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wydawanych przez Urząd Skarbowy) za 2 lata podatkowe (rok 2022 oraz rok 2023).

Dla osób uprawnionych do otrzymania lokalu ograniczenie metrażowe wynosi:

  1. dla gospodarstw jednoosobowych – wszystkie lokale z listy do 50m2,
  2. dla gospodarstw dwuosobowych – wszystkie lokale z listy do 60m2,
  3. dla gospodarstw trzyosobowych i większych – wszystkie lokale z listy.

 

Skip to content