Lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach informuje, że dla niżej wymienionych osób zostaną przygotowane skierowania umożliwiające zawarcie umów najmu lokali usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Górnej 5, ul. Górnej 7 oraz Anny Jagiellonki 3A.

Dodatkowo tut. Zakład informuje, że osoby, których nazwiska nie znalazły się na poniższej liście będą mogły ubiegać się o wynajęcie lokali w budynku położonym przy ul. Opolskiej 12.

Lp.

Nazwisko

 

Imię

Liczba
punktów

1.

Andrzejewski

Piotr

3

2.

Bagińska

Sandra

2

3.

Bączyk

Justyna

5

4.

Bieleń

Dominika

4

5.

Biskupek

Łukasz

2

6.

Błach

Danuta

nie dotyczy

7.

Bodzioch

Gabriel

3

8.

Bosek

Wojciech

4

9.

Butowski

Mateusz

4

10.

Bzdyra

Marcin

3

11.

Czapski

Adrian

5

12.

Dobaj

Aleksandra

7

13.

Dziki-Mike

Magdalena

3

14.

Fąfara

Andrzej

2

15.

Fediak

Kamila

3

16.

Górecka

Marta

4

17.

Graca

Anna

6

18.

Habzda

Mariusz

3

19.

Hiszpańska

Ada

6

20.

Hopfan

Michał

3

21.

Hybicki

Paweł

2

22.

Jakubas

Natalia

2

23.

Kłoszewska

Oliwia

2

24.

Knitter

Jarosław

3

25.

Kowalczyk

Iwona

6

26.

Krzysteczko

Angelika

6

27.

Loreńczyk

Justyna

3

28.

Mańkowska

Natalia

4

29.

Milewski

Daniel

5

30.

Mugowska

Martyna

3

31.

Nowacka

Ewelina

2

32.

Nowakowski

Andrzej

nie dotyczy

33.

Olszewski

Adrian

4

34.

Orzechowski

Grzegorz

2

35.

Polaczek

Alina

nie dotyczy

36.

Popławski

Marek

2

37.

Popławski

Tomasz

2

38.

Prystapczuk

Kamil

5

39.

Ryszczyk

Marek

3

40.

Skaba

Bartłomiej

3

41.

Sobieska

Arleta

3

42.

Sosna

Sandra

3

43.

Spyra

Łukasz

6

44.

Szczerbik

Anna

3

45.

Tłuczyński

Paweł

2

46.

Wieczorek

Joanna

3

47.

Wójcik

Dominika

3

48.

Zając

Wioletta

3

49.

Zakrent

Sylwia

2

50.

Zatylny

Damian

2

51.

Żurawska

Paulina

2

 

Szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania zostaną umieszczone w skierowaniu do zawarcia umowy najmu. Z wyżej wymienionymi osobami tut. Zakład będzie kontaktował się telefonicznie w celu ustalenia terminu odbioru ww. skierowania.

Skip to content