Lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że harmonogram oglądalności lokali mieszkalnych w budynkach położonych w kwartale ulic Kujawskiej, Górnej, św. Jacka, Samotnej, lokali w budynku położonym przy ul. Opolskiej 12 oraz lokalu w budynku położonym przy ul. Anny Jagiellonki 3A zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o bieżące monitorowanie informacji umieszczanych na stronie internetowej (www.zgm-gliwice.pl) oraz w siedzibie tut. Zakładu (Plac Inwalidów Wojennych 12).

Skip to content