Lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (ZGM) informuje, że w okresie od dnia 2 października 2023 roku do dnia 10 listopada
2023 roku planowany jest nabór wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych położonych m.in. w budynkach usytuowanych przy ul. Dworskiej i Górnej.

 O otrzymanie ww. lokalu mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają warunki:

1.   są członkami wspólnoty samorządowej miasta Gliwice (zamieszkują w Gliwicach),

2.   nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

3.   rozliczyły w Gliwicach podatek dochodowy od osób fizycznych,

4.   spełniają kryterium dochodowe określone w § 10 ust. 3 Uchwały Nr IV/69/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 roku z późn. zm.:

 gospodarstwo jednoosobowe
 

3 971,11 zł/mc

(> 250 % najniższej emerytury)

5 559,54 zł/mc

(≤ 350 % najniższej emerytury)

gospodarstwo dwuosobowe

2779,78 zł/osobę/mc
(> 175 % najniższej emerytury)

4765,32 zł/osobę/mc
(
300 % najniższej emerytury)

gospodarstwo trzyosobowe

1 985,56 zł/osobę/mc
(> 125 % najniższej emerytury)

3 971,10 zł/osobę/mc
(
250 % najniższej emerytury)

gospodarstwo czteroosobowe i większe

1 588,45  zł/osobę/mc
(> 100 % najniższej emerytury)

3176,88 zł/osobę/mc
(
200 % najniższej emerytury)

 

 

Dochód obliczany będzie na podstawie zaświadczeń o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wydawanych przez Urząd Skarbowy) za 2 lata podatkowe (rok 2021 oraz rok 2022).

Dla osób uprawnionych do otrzymania lokalu ograniczenie metrażowe wynosi:

1.  dla gospodarstw jednoosobowych – wszystkie lokale z listy do 50m2,

2.  dla gospodarstw dwuosobowych – wszystkie lokale z listy do 60m2,

3.  dla gospodarstw trzyosobowych i większych – wszystkie lokale z listy.

Formularz wniosku dostępny będzie od 2 października 2023 roku:

·         na stronie internetowej: www.zgm-gliwice.pl

·         w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy Placu Inwalidów Wojennych 12.

   Dodatkowo ZGM informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 roku została podjęta Uchwała Nr XLVII/977/2023 Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany Uchwały nr IV/69/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Gliwice oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r.

Najistotniejsze zmiany dotyczą § 9, § 10 oraz § 11:

v    Zgodnie z § 9 pkt 5 dopuszcza się obecnie możliwość ubiegania się o przyznanie lokalu mieszkalnego osobom, które w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku zbyły prawo własności do części lokalu lub budynku mieszkalnego.

 

v    Zgodnie z § 10 obniżone zostało kryterium dochodowe dla gospodarstw trzyosobowych i większych, tj.:

·                    w przypadku gospodarstwa trzyosobowego dochód musi przekraczać 125% najniższej emerytury,

·                    w przypadku gospodarstwa czteroosobowego i większego dochód musi przekraczać 100% najniższej emerytury.

 

v    Zgodnie z § 11 ust. 1 zwiększone zostało kryterium metrażowe dla osób uprawnionych do otrzymania lokalu.

Ponadto informuję, że tekst całego dokumentu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

Tekst całego dokumentu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

 

 

 

Skip to content