Lokale użytkowe i garaże do wynajęcia w trybie przetargu na wysokość stawki czynszu

Nie znaleziono. Zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content