Lokale użytkowe i garaże do wynajęcia w trybie przetargu na wysokość stawki czynszuogłoszenie o przetargu na stawkę 09 12 2022

Dworcowa 58/U-3

Wyszyńskiego 14D/U-1

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content