WNIOSEK o wynajęcie lokalu mieszkalnego w budynku będącym w zasobie Miasta Gliwice oddanym do użytkowania po dniu 30.06.2019 roku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (ZGM) informuje, że w okresie od dnia 13 maja 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku planowany jest nabór wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych położonych w budynkach usytuowanych przy ul. Dworskiej oraz innych wolnych lokalach położonych w budynkach oddanych do użytkowania po 30.06.2019 r.

WNIOSEK o wynajęcie lokalu w nowym budownictwie:

WNIOSEK

UWAGA! Wnioski złożone przed dniem 13 maja 2024 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

Skip to content