Zwycięstwa 29/II

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza w dniu 15.05.2023 r. o godz. 9.00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* rozpocznie się IV ustny przetarg…

Portal dla osób z niepełnosprawnością

Informujemy, że z dniem 2.12.2022 r. uruchomiony został gliwicki portal poświęcony tematyce niepełnosprawności „Gliwice-Razem” www.niepelnosprawni.gliwice.eu. Utworzenie portalu jest odpowiedzią na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami, a termin uruchomienia związany jest…

Zwycięstwa 33/IV

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza   w dniu 02.01.2023 r. o godz. 10.00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* rozpocznie się V ustny…

Skip to content