Kopernika 71/26

Prezydent Miasta Gliwice

Zawiadamia

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kopernika 71/26, który został ogłoszony na dzień 13.06.2022 r. zostaje odwołany.

Przyczyną odwołania przetargu jest podanie błędnej informacji w opublikowanych ogłoszeniach.

Skip to content