AKTUALNOŚCI

Projekt Listy Rocznej na rok 2024 Uwagi i zastrzeżenia do projektów list można składać wyłącznie do 29 lutego 2024 roku, w Biurze Podawczym (Plac Inwalidów Czytaj więcej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przypomina Zgodnie z Uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice Uchwała Nr XXXVI/755/2022 Rady Miasta Czytaj więcej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że lista mieszkań zakwalifikowanych do remontu będzie udostępniana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, najbliższy termin to 4 marca 2024 roku. Wykaz Czytaj więcej
Od 20 marca informacje o tym, co dzieje się w Gliwicach dostępne są w jednym miejscu – Gliwickiej Aplikacji Miejskich Aktywności, którą każdy może za Czytaj więcej
Informujemy, że z dniem 2.12.2022 r. uruchomiony został gliwicki portal poświęcony tematyce niepełnosprawności "Gliwice-Razem" www.niepelnosprawni.gliwice.eu. Utworzenie portalu jest odpowiedzią na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami, Czytaj więcej
Szczegółowe zasady dot. warunków przyznania świadczenia, jego wysokości, warunków przedłużania wypłaty świadczenia, wzoru wniosku, określono w:Ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Czytaj więcej

 KOMUNIKAT

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi lokowania uchodźców (z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy)            w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice informuję, że nie uległy zmianie zasady gospodarowania gminnym zasobem określone w Uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (Uchwała Nr XIII/217/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 lutego 2020 r.).

Przypominam, że zgodnie z określonymi w uchwale zasadami o lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice mogą ubiegać się osoby należące do wspólnoty samorządowej Miasta Gliwice (zamieszkujące w Gliwicach), niemające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz spełniające określone kryteria dochodowe.

Przypominam ponadto, że wyboru mieszkań do najmu, mogą dokonywać wyłącznie osoby, których nazwiska widnieją na listach osób do tego uprawnionych.

                                                                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                                                                      Bożena Kus
                                                                                                                                                      Dyrektor
                                                                                                                                                      Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content