KOMUNIKAT

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi lokowania uchodźców (z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy)            w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice informuję, że nie uległy zmianie zasady gospodarowania gminnym zasobem określone w Uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (Uchwała Nr XIII/217/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 lutego 2020 r.).

Przypominam, że zgodnie z określonymi w uchwale zasadami o lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice mogą ubiegać się osoby należące do wspólnoty samorządowej Miasta Gliwice (zamieszkujące w Gliwicach), niemające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz spełniające określone kryteria dochodowe.

Przypominam ponadto, że wyboru mieszkań do najmu, mogą dokonywać wyłącznie osoby, których nazwiska widnieją na listach osób do tego uprawnionych.

                                                                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                                                                      Bożena Kus
                                                                                                                                                      Dyrektor
                                                                                                                                                      Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

UWAGA

Ważna informacja dla osób ubiegających się o wynajęcie lokalu mieszkalnego dla osób z list rocznych na rok 2022,
listy wykwaterowań
oraz ubiegających się o zamianę ze względu na stan zdrowia

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach informuje,
że podania o chęci wynajęcia lokali z prezentowanych list lokali
do zasiedlenia można składać wyłącznie w formie papierowej poprzez złożenie w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem placówki pocztowej w terminie ważności publikowanej listy.

Od momentu opublikowania kolejnej listy mieszkań do zasiedlenia
tj. listy mieszkań nr 4/2022 wykluczono możliwość składania podań drogą elektroniczną z uwagi na liczne braki występujące
w składanych przez wnioskodawców podaniach.

Szczegółowe zasady dot. warunków przyznania świadczenia, jego wysokości, warunków przedłużania wypłaty świadczenia, wzoru wniosku, określono w:Ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Czytaj więcej
  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Gliwicach  informuje, że od 1 stycznia 2022 r.  obowiązują nowe numery kont bankowych: - konto depozytowe:  70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 - konto Czytaj więcej

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content