Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Kliknij tutaj aby pobrać


Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za czas pogorszenia sytuacji finansowej.

Kliknij tutaj aby pobrać


Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za czas pogorszenia sytuacji finansowej dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019 r.

Kliknij tutaj aby pobrać


Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych za czas pogorszenia sytuacji finansowej dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 r.

Kliknij tutaj aby pobrać


Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Kliknij tutaj aby pobrać


Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019 r.

Kliknij tutaj aby pobrać


Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dla przedsiębiorców którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020 r.

Kliknij tutaj aby pobrać

Uchwała XIV/243/2020 Rady Miasta Gliwice z 23 kwietnia 2020 roku. w sprawie :  odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz ustalenia zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Kliknij tutaj aby pobrać

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content