Informacje

ODWOŁANIE PRZETARGU

Prezydent Miasta Gliwice
zawiadamia

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 344) I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 35 przy ulicy Kopernika 75, który został ogłoszony na dzień 21.08.2023 r. zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu jest podanie w ogłoszeniu błędnej informacji dotyczącej składu lokalu.

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content