Nadrzeczna garaż nr 2 (dz. nr 380, 381, 382)

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza w dniu 25.07.2022 r. o godz. 12.45 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* rozpocznie się I ustny przetarg…