Wykaz nr 285/2022: dz. 371, obręb Politechnika, przy ul. Arkońskiej 10 – zbycie nieruchomości gruntowej w trybie art. 209a

Wykaz nr 285/2022: dz. 371, obręb Politechnika, przy ul. Arkońskiej 10 – zbycie nieruchomości gruntowej w trybie art. 209a