Mewy 30/6

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza w dniu 09.01.2023 r. o godz. 9.00  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* rozpocznie się II ustny przetarg…

Skip to content