Wykaz nr 552/2022: dzierżawa dz. 56, obręb Kuźnica, ul. Poli Gojawiczyńskiej 3A-3B

Wykaz nr 552/2022: dzierżawa dz. 56, obręb Kuźnica, ul. Poli Gojawiczyńskiej 3A-3B