Lista osób uprawnionych do ubiegania się o wynajęcie mieszkania do remontu wraz z nowymi numerami wniosków (po aktualizacji w 2024 roku)

Lista osób uprawnionych do ubiegania się o wynajęcie mieszkania do remontu wraz z nowymi numerami wniosków po aktualizacji w 2024 roku

  • Wykaz osób uprawnionych do ubiegania się o wynajęcie mieszkania do remontu wraz nowymi numerami wniosków jest aktualny na dzień 1 czerwca 2024 roku.
  • Przedmiotowy wykaz nie zawiera nazwisk osób, które będą uprawnione do wybierania lokali do remontu od dnia 5 czerwca 2024 roku.
  • Osoby, które otrzymały informację o umieszczeniu ich nazwiska na liście osób uprawnionych z dniem 5 czerwca 2024 roku proszone są o kontakt telefoniczny z Działem Gospodarowania Lokalami tut. Zakładu (tel. 32 338-39-66), celem uzyskania informacji o aktualnym numerze wniosku.

Dotyczy osób, które złożyły wnioski do dnia 31 grudnia 2005 roku : aktualizacja 2024 stara lista

Dotyczy osób, które złożyły wnioski po dniu 1 września 2015 roku : aktualizacja 2024 nowa lista

Skip to content