Informacja dla osób ubiegających się o wynajęcie lokali w budynkach położonych przy ul. Górnej 5 i 7 oraz w budynku położonym przy ul. Anny Jagiellonki 3A

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach informuje, że dla niżej wymienionych osób zostaną przygotowane skierowania umożliwiające zawarcie umów najmu lokali usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Górnej 5, ul. Górnej 7 oraz Anny Jagiellonki 3A.

Lp. Nazwisko  

Imię

Liczba
punktów
1. Andrzejewski Piotr 3
2. Bagińska Sandra 2
3. Bączyk Justyna 5
4. Bieleń Dominika 4
5. Biskupek Łukasz 2
6. Błach Danuta nie dotyczy
7. Bodzioch Gabriel 3
8. Bosek Wojciech 4
9. Butowski Mateusz 4
10. Bzdyra Marcin 3
11. Czapski Adrian 5
12. Dobaj Aleksandra 7
13. Dziki-Mike Magdalena 3
14. Fąfara Andrzej 2
15. Fediak Kamila 3
16. Górecka Marta 4
17. Graca Anna 6
18. Habzda Mariusz 3
19. Hiszpańska Ada 6
20. Hopfan Michał 3
21. Hybicki Paweł 2
22. Jakubas Natalia 2
23. Kłoszewska Oliwia 2
24. Knitter Jarosław 3
25. Kowalczyk Iwona 6
26. Krzysteczko Angelika 6
27. Loreńczyk Justyna 3
28. Mańkowska Natalia 4
29. Milewski Daniel 5
30. Mugowska Martyna 3
31. Nowacka Ewelina 2
32. Nowakowski Andrzej nie dotyczy
33. Olszewski Adrian 4
34. Orzechowski Grzegorz 2
35. Polaczek Alina nie dotyczy
36. Popławski Marek 2
37. Popławski Tomasz 2
38. Prystapczuk Kamil 5
39. Ryszczyk Marek 3
40. Skaba Bartłomiej 3
41. Sobieska Arleta 3
42. Sosna Sandra 3
43. Spyra Łukasz 6
44. Szczerbik Anna 3
45. Tłuczyński Paweł 2
46. Wieczorek Joanna 3
47. Wójcik Dominika 3
48. Zając Wioletta 3
49. Zakrent Sylwia 2
50. Zatylny Damian 2
51. Żurawska Paulina 2

Dodatkowo tut. Zakład informuje, że osoby, których nazwiska nie znalazły się na powyższej liście będą mogły ubiegać się o wynajęcie lokali w budynku położonym przy ul. Opolskiej 12.

Szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania zostaną umieszczone w skierowaniu do zawarcia umowy najmu. Z wyżej wymienionymi osobami tut. Zakład będzie kontaktował się telefonicznie w celu ustalenia terminu odbioru ww. skierowania.

 

 

Skip to content