Aktualizacja numerów wniosków osób uprawnionych do ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego do remontu

Aktualizacja numerów wniosków osób uprawnionych do ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego do remontu

Wykaz osób uprawnionych do ubiegania się o wynajęcie mieszkania do remontu wraz nowymi numerami wniosków jest aktualny na dzień 1 czerwca 2022 roku.

Przedmiotowy wykaz nie zawiera nazwisk osób, które będą uprawnione do wybierania lokali do remontu od dnia 5 czerwca 2022 roku.

Osoby, które otrzymały informację o umieszczeniu ich nazwiska na liście osób uprawnionych z dniem 5 czerwca 2022 roku proszone są o kontakt telefoniczny z Działem Gospodarowania Lokalami tut. Zakładu (tel. 32 338-39-66), celem uzyskania informacji o aktualnym numerze wniosku.


Lista osób uprawnionych do ubiegania się o lokale do remontu, które złożyły wnioski do dnia 31 grudnia 2005 roku:

aktualizacja 2022

Lista osób uprawnionych do ubiegania się o lokale do remontu, które złożyły wnioski po dniu 1 września 2015 roku:

aktualizacja 2022

 

 

Skip to content